Schizasteridae

Ordnung/Order Spatangoida

 

Familie

Family

Gattung/Art

Genus/Species

Gehäuse

Test

Mit Stacheln

With spines

 

 

 

 

Schizasteridae

Abatus agassizi

 

xxx

 

Abatus bidens

 

xxx

 

Abatus cavernosus

 

xxx

 

Brisaster latifrons

 

xxx

 

Moira atropos

xxx

xxx

 

 

Moira lachesinella

 

xxx

 

Ova (Ova) canaliferus

xxx

 

 

Ova (Asplospatangus) lacunosus

xxx

xxx

 

Protenaster australis

xxx

 

 

Tripylaster philippi

xxx

xxx