Selenechinus armatus de Meijere 1903

Family: Echinometridae

Order: Echinoida

Locality: off Taiwan, 84 m, by fishermen

Dimensions: 85 Ø x 39 mm, peristome ca. 20 mm, sunken, trigeminate