Echinometridae

Ordnung/Order Echinoida

 

Familie

Family

Gattung/Art

Genus/Species

Gehäuse

Test

Mit Stacheln

With spines

Echinometridae

Anthocidaris crassispina green
(see also Heliocidaris crassispina)

xxx

 

 

Colobocentrotus mertensii

 

xxx

 

Echinometra lucunter

xxx

xxx

xxx

 

Echinometra mathaei

xxx

xxx

 

Echinometra mathaei oblonga

xxx

 

 

Echinometra vanbrunti

xxx

 

 

Echinometra viridis

xxx

 

 

Echinostrephus aciculatus

xxx

 

 

Evechinus chloroticus

xxx

xxx

 

Heliocidaris crassispina

xxx

xxx

 

Heliocidaris erythogramma

xxx

xxx

 

 

Heliocidaris erythogramma
var. armigera

 

xxx

 

Heliocidaris tuberculata

xxx

 

 

Heterocentrotus mammilatus

Heterocentrotus mammilatus

Heterocentrotus mammilatus
Heterocentrotus mammilatus

xxx


xxx
xxx
xxx

 

Heterocentrotus trigonarius

xxx
xxx

xxx 

 

Pachicentrotus australiae

xxx

 

 

Parasalenia poehlii

xxx

 

 

Podophora atratus

xxx

xxx

 

Podophora pedifer

 

xxx

 

Selenechinus armatus

xxx

xxx 

xxx