Gattung-Art (alphabetisch)

Genus-Species (alphabetic)

 

Gattung/Art
Genus/Species

Gehäuse

Test

Mit Stacheln

With spines

Abatus agassizi

 

xxx

Abatus bidens

 

xxx

Abatus cavernosus

 

xxx

Apatopygus recens

xxx

xxx

Arachnoides placenta

xxx

xxx

Arachnoides tenuis

xxx

 

Astriclypeus manni

xxx

 

Breynia australasiae

xxx

 

Breynia desorii

xxx

 

Breynia elegans

xxx

xxx 

Brisaster latifrons

 

xxx

Brissalius vannoordenburgi

xxx

 

Brissopsis luzonica

xxx

Brissus agassizi

xxx

 

Brissus latecarinatus

xxx

xxx

Brissus unicolor

xxx

 

Clypeaster annandalei

xxx

Clypeaster australasiae

xxx

 

Clypeaster europacificus

xxx

Clypeaster humilis

xxx
xxx

xxx

Clypeaster japonicus

xxx

xxx

Clypeaster latissimus

xxx

xxx

Clypeaster rarispinus

xxx

Clypeaster ravenelii

xxx

 

Clypeaster reticulatus

xxx

xxx

Clypeaster rosaceus

xxx

xxx 

Clypeaster species

xxx

 

Clypeaster species

xxx

Clypeaster subdepressus

xxx

 

Clypeaster virescens

Clypeaster virescens 3

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx

Clypeasteroid species

 

xxx
xxx

Conolampas diomedeae

xxx

xxx

Conolampas species

 

xxx

Dendraster excentricus

xxx

xxx

Dendraster terminalis ?

xxx

Echinarachnius parma

xxx

 

Echinocardium cordatum

xxx

 

Echinocardium fenauxi
Echinocardium fenauxi freak

xxx
xxx

 

Echinocardium mediterraneum

xxx

xxx

Echinocyamus crispus

xxx

 

Echinocyamus platytatus

xxx

 

Echinocyamus pusillus

xxx

 

Echinodiscus auritus

xxx

xxx

xxx

Echinodiscus bisperforatus

xxx

 

Echinodiscus truncatus

xxx

Echinolampas alexandri

xxx

 xxx

Echinolampas ovata

xxx

 

Echinolampas rangii

xxx

Echinolampas species

xxx

 

Echinolampas sternopetala

xxx

 

Echinoneus cyclostomus

xxx

 

Encope aberrans

xxx

 

Encope borealis

xxx

 

Emcope emarginata

xxx

Encope californica

xxx

Encope grandis

xxx

xxx

Encope michelini

xxx

 

Encope micropora

xxx

Encope stockesii

xxx

xxx

Eupatagus lymani

 

xxx

Eurypatagus ovalis

xxx

xxx

Fellaster zelandiae

xxx

 

Fibularia cribellum

xxx

 

Fibularia plateia

xxx

 

Fibulariella acuta

xxx

 

Heliophora orbiculus

xxx

 

Heterobrissus niasicus

xxx

xxx

Jacksonaster depressum
see also Laganum depressum

xxx

Laganum decagonale

xxx

 

Laganum depressum

xxx

 

Laganum fudsiyama

xxx

xxx

Laganum laganum

xxx
xxx

 

Laganum retinens

xxx

xxx

Laganum species

xxx

 

Lantern

xxx

 

Leodia sexiesperforata

xxx

 

Linopneustes spectabilis

xxx

xxx

Lovenia elongata

xxx

xxx

Lovenia triforis

 

xxx

Maretia cordata

 

xxx

Maretia planulata

xxx

xxx

Mellita isometra

xxx

xxx

Mellita kanakoffi

xxx

Mellita quinquiesperforata

xxx

 

Mellita tenuis

xxx

 

Meoma ventricosa

xxx

 

Metalia angustus

xxx

 

Metalia latissima

xxx
xxx

 

Metalia spatagus whitish
Metalia spatagus greyish/brown
Metalia spatagus freak

xxx
xxx
xxx


xxx

Metalia species

 xxx

xxx

Metalia sternalis

xxx

xxx
xxx

Moira atropos

xxx

xxx

 

Moira lachesinella

 

xxx

Ova (Aplospatangus) lacunosus

xxx

xxx

Ova (Ova) canaliferus

xxx

 

Mortonia australis

xxx

 

Pericosmus cordatus

xxx

xxx

Pericosmus macronesius

xxx

 

Peronella japonica

xxx

xxx

Peronella lesueuri

xxxxxx

 

Peronella orbicularis

xxx

 

Peronella pellucida

xxx

 xxx

Peronella peronii

xxx

 

Peronella rubra

xxx

 

Peronella tuberculata

xxx

 

Plesiozonus diomedeae

xxx

xxx

xxx

Plesiozonus hirsutus

xxx

xxx

Protenaster australis

xxx

 

Pseudomaretia alta

xxx

 

Rhynobrissus hemiasteroides

xxx

 

Rhynobrissus pyramidalis

 

xxx

Rhynobrissus species

xxx

 

Rotula deciesdigitata

Rotula deciesdigitata (with 12 “fingers”)

Rotula deciesdigitata samples

xxx
xxx

xxx

 

Scaphechinus brevis

xxx

 

Scaphechinus mirabilis

xxx

xxx

Spatangid species

 

xxx

Spatangus californicus

xxx

 

Spatangus paucituberculatus

xxx

Spatangus purpureus

xxx

 

Stereopneustes relictus

xxx
xxx

xxx xxx

Tripylaster philippi

 xxx

xxx